Sabtu, 19 Oktober 2013

"AWAN MENURUT AL-QUR'AN"

1 Para ilmuwan telah mempelajari berbagai jenis "awan" dan menyadari bahwa "awan" pembawa hujan terbentuk dengan sistem dan urutan tertentu. 
 
 
Bentuknya pun tertentu dan terkait dengan jenis angin dan tipe "awan".
 
Dalam "Al-Qur'an" ada banyak ayat yang menjelaskan tentang "awan" ini, antara lain:
 
)      QS. Al-Baqarah (2): 57 Dan Kami naungi kamu dengan "awan", dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa". Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
 
2)     QS. Al-Baqarah (2): 164 Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan "awan" yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.
 
3)  QS. Al-Baqarah (2): 210 Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan "awan", dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.
 
4)      QS. Al-A'raaf (7): 57 Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa "awan" mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.
 
5)      QS. Al-A'raaf (7): 160 Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka memancarlah daripadanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan Kami naungkan "awan" di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. (Kami berfirman); "Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezekikan kepadamu". Mereka tidak menganiaya Kami, tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri.
 
6)      QS. Al-A'raaf (7): 171 Dan (ingatlah), ketika Kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan bukit itu naungan "awan" dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. (Dan Kami katakan kepada mereka): "Peganglah dengan teguh apa yang telah Kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu (amalkanlah) apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa".
 
7)      QS. Ar-Ra'du (13): 12 Dia-lah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan "awan" mendung.
 
8)      QS. An-Nuur (24): 40 Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) "awan"; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun.
 
9)      QS. An-Nuur (24): 43 Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak "awan", kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian) nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan "awan" seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat "awan" itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan.
 
10)   QS. Asy-Syu'araa (26): 189 Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa `adzab pada hari mereka dinaungi "awan". Sesungguhnya `adzab itu adalah `adzab hari yang besar. 
 
11)   An-Naml (27): 88 Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya "awan". (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
 
12)   QS. Ar-Ruum (30): 48 Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan "awan" dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan ke luar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya tiba-tiba mereka menjadi gembira.
 
13)   QS. As-Sajdah (32: 27 Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau ("awan" yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya (dapat) makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?
 
14)   QS. Faathir (35): 9 Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan "awan", maka Kami halau "awan" itu ke suatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu.
 
15)   QS. Al-Ahqaaf (46): 24 Maka tatkala mereka melihat adzab itu berupa "awan" yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: "Inilah "awan" yang akan menurunkan hujan kepada kami". (Bukan)! bahkan itulah adzab yang kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu) angin yang mengandung adzab yang pedih,
 
16)   QS. Adz-Dzaariyaat (51): 2 dan "awan" yang mengandung hujan,
 
17)   QS. At-Thuur (52): 44 Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: "Itu adalah "awan" yang bertindih-tindih".
 
18)   QS. Al-Waaqi'ah (56): 69 Kamukah yang menurunkannya dari "awan" ataukah Kami yang menurunkan?
 
19)   QS. An-Naba' (78): 14 dan Kami turunkan dari "awan" air yang banyak tercurah,

Sumber:
1. nuryahman-al-hidayah.blogspot.com/.../ayat-alquran-t...
2. www.al-habib.info/.../al-quran-pembentukan-...
3. laely.widjajati.photos.facebook/Alhamdulillah-Langit-dg-LukisanMendungpun...
4. laely.widjajati.photos.facebook/Mendungpun-ENGKAU-Lukiskan-dg.....
5. laely.widjajati.photos.facebook/Alhamdulillah-LukisanMU-yg-slalu-baru....

0 komentar: