Sabtu, 13 Agustus 2011

"Manusia Ciptaan ALLAH SWT"

"Manusia" di"cipta"kan, dihidupkan dan diwafatkan oleh "Allah swt". Sesungguhnya "Allah swt" Maha Kuasa atas segala sesuatu di bumi dan di langit."


Al-Qur'an Surat Al Hajj Ayat 5, menjelaskan: "Hai sekalian "manusia", jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka sesungguhnya Kami men"cipta"kan kamu dari tanah, kemudian dari mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging yang terbentuk atau tidak terbentuk, supaya Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tempatkan di dalam rahim-rahim apa yang Kami kehendaki sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Kenudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian kamu sampai dewasa. Dan diantara kamu ada yang diwafatkan (dalam usia dewasa) dan sebahagian kamu ada yang dikembalikan kepada keadaan serendah-rendahnya umur sehingga dia tidak mengetahui sesuatu sesudah mengetahuinya. Dan engkau lihat bumi itu kering, maka apabila Kami menurunkan hujan di atasnya, ia bergerak dan mengembang serta menumbuhkan bermacam-macam (tanaman) yang indah."

Al-Qur'an Surat Al Hajj Ayat 6: "Demikianlah, sebab sesungguhnya "Allah", Dia-lah yang Haq dan sesungguhnya Dia-lah menghidupkan yang mati dan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

 Al-Qur'an Surat Al Hajj Ayat 66: "Dan Dialah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu kemudian menghidupkan kamu. Sesungguhnya "manusia" itu (ada) yang sangat ingkar".

Dijelaskan pula dalam Surat Al Mu'minuun, Ayat:
12. "Dan sungguh Kami telah men"cipta"kan "manusia" dari sari tanah."

13. "Kemudian Kami menjadikannya air mani pada tempat yang kukuh dan terpelihara (rahim)."

14. "Kemudian Kami menjadikan air mani itu segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu Kami jadikan tulang-tulang, maka Kami liputi tulang-tulang itu dengan daging, kemudian Kami menjadikannya satu bentuk yang lain. Mahasuci "Allah", sebaik-baik pen"cipta".
15. "Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu pasti mati."

"Manusia" di"cipta"kan "Allah swt", dihidupkan, dimatikan dan setelah itu dibangkitkan pada hari kiamat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat  Al Hajj Ayat 7: "dan sesungguhnya kiamat itu datang, tiada keraguan padanya, dan bahwasanya "Allah" membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur."

Dijelaskan pula dalam Surat Al Mu'minuun Ayat 16: "Kemudian sesungguhnya kamu dibangkitkan pada hari kiamat."