Minggu, 14 Agustus 2011

"AZAB BAGI YANG MENENTANG (AYAT) ALLAH"

"Manusia yang menentang "Allah" dan Ayat-ayat-Nya, akan merasakan "azab" dari "Allah" dan menjadi penghuni neraka jahim".

Sebagaimana Firman "Allah" swt dalam Al-Qur'an Surat Al Hajj Ayat:

8. Dan sebahagian manusia ada yang berbantah tentang "Allah" tanpa ilmu, tiada petunjuk, dan tiada kitab yang menerangi,

9. dengan memalingkan lambungnya (karena kesombongan) supaya dia menyesatkan (manusia) dari jalan "Allah". Baginya kehinaan di dunia dan Kami rasakan kepadanya "azab" yang membakar di hari kiamat.

51. Dan mereka yang berusaha melemahkan (menantang) ayat-ayat Kami, mereka adalah penghuni neraka jahim.

55. Dan senantiasalah orang-orang kafir itu di dalam keraguan dari Al-Qur'an, sehingga datang kepada mereka suatu saat dengan tiba-tiba, atau datang kepada mereka "azab" pada hari duka cita.

57. Dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka mereka itu baginya "azab" yang menghinakan.