Jumat, 16 Desember 2011

"Ciri Munafik"

"Ciri "munafik" itu ada empat. Bila semuanya ada pada seseorang, maka orang itu "munafik" murni. Bila satu sifat saja ada pada seseorang, maka orang itu punya satu sifat "munafik" sebelum ia meninggalkannya. Keempat ciri "munafik" itu ialah:
1. Jika dipercaya ia khianat,   
2. Jika bicara ia dusta, 
3. Jika berjanji ia ingkar, dan 
4. Jika berderma ia curang." (Muttafaq 'alaih).